IA-2660-E התקן ניטור ובקרה דיגיטלי גמיש, 96 ערוצים

התקן ניטור ובקרה דיגיטלי גמיש, 96 ערוצים

התקן קלט פלט דיגיטלי מבית Intelligent-Appliance, נשלט באמצעות רשת הכולל 96 ערוצים, IA-2660-E.

מודול חדש זה כולל 12 קבוצות של 8 כניסות ויציאות דיגיטליות בכל קבוצה, כאשר כל קבוצה ניתנת להגדרה ככניסה או יציאה באופן בלתי תלוי באחרות. בנוסף, כל מצב כל קבוצת יציאה כזו ניתן להגדרה באופן בלתי תלוי כפעילה או לא פעילה.

IA-2660-E התקן ניטור ובקרה דיגיטלי גמיש, 96 ערוצים

שליטה במצב

מצב היציאה של כל ערוץ ניתן לשליטה בשלושה אופנים:

  • באמצעות פקודה גורפת לכל 96 הערוצים המשפיעה על הגדרת המצב של כל הערוצים
  • באמצעות פקודה לקבוצה, המשפיעה על הגדרת המצב על קבוצה של 8 ערוצים
  • באמצעות פקודה המשפיעה על הגדרת המצב של ערוץ יחיד

גם את הכניסות ניתן לקרוא בשלושה אופנים:

  • קריאה של כל הכניסות, 96 סיביות
  • קריאת מצב של שמינייה מוגדרת
  • קריאת כל ערוץ בנפרד

קריאת הכניסות מתאפשרת בכל עת, גם במצב כניסה וגם במצב יציאה, ובאופן זה ניתן לאמת את מצב היציאות.

בכל עת, קיימת גישה לקריאה ולכתיבה לרגיסטר היציאה בין אם היציאה אקטיבית או לא.

להתקן אפשרות סנכרון קריאת הכניסות במספר התקנים באמצעות כניסת חומרה ייחודית או בפקודת תוכנה. כנ"ל לגבי סנכרון כניסת היציאות.

ניתן להגדיר את התקן IA-2660-E לפעולה במתח 3.3V  או ל -5V, כדי להתאים בצורה טובה יותר ולהתממשק טוב יותר עם מכשור חיצוני המופעל ב 2.7-5V 

חבילת תוכנה

חבילת התמיכה של ההתקן כוללת Visual Studio DLL, דוגמאות קוד פתוח, webpage המשמש לשינוי כתובת ה- IP של המכשיר במצב תפעולי, Utilities המאפשרים להגדיר בקלות את מצב ערוצי פלט, ובכדי לנטר את מצב קלט. שורת פקודה המשולבת בתכנות היא דרך קלה ללמוד ולהכיר את הפקודות השונות.

לדף המוצר:

IA-2660-E TCP/IP, Web Controlled, 96-ch Flexible I/O, Pluggable Screw Terminals

למידע נוסף, קטלוג חינם או קביעת פגישה, אנא השאירו פרטים